REGULAMENT OVERLOAD 2024

(adaptat cu sprijinul Border War Crew si COD)

ATENTIE! REGULAMENTUL POATE SUFERI DETALIERI ȘI MODIFICĂRI MINORE ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ. VERSIUNEA FINALĂ VA FI ANUNȚATĂ PUBLIC ȘI INDIVIDUAL. ACEASTA VA FI OFERITĂ ȘI ÎN PLICUL JUCĂTORULUI LA CHECK-IN.

1. PARTICIPAREA LA EVENIMENT & REGULI DE SIGURANȚĂ
1.1 Accesibilitate eveniment

La evenimentul sportiv de airsoft OVERLOAD® sunt acceptați doar jucătorii MAJORI, care s-au înregistrat și au efectuat plata biletului până la data limită anunțată de organizatori.

Toți jucătorii participă la eveniment pe propria răspundere, angajată prin semnarea declarației de exonerare la check-in si se obliga sa respecte cu strictete acest regulament.

Organizatorii Overload își rezervă dreptul de a selecta participanții la eveniment.

1.1.1 Accesul in locatie
Accesul in locatia de joc este permis doar jucatorilor care au efectuat procedura de check-in si se va face doar in urmatorul interval orar:
Joi 12.09.2024 intre orele 12.00 si 18.00
Vineri 13.09.2024 intre orele 08.00 si 12.00
In afara acestui interval orar poarta locatiei o sa fi blocata.

In locatia de joc este STRICT INTERZIS accesul cu masinile personale! Masinile personale trebuie lasate in parcarea organizata!

1.2 Desfășurarea evenimentului
Evenimentul sportiv de airsoft OVERLOAD® se desfășoară pe parcursul a 3 zile și include două nopți de joc. Calendarul evenimentului și detaliile legate de organizare (catering, parcare, campare etc.) vor fi comunicate la o dată ulterioară de către staff-ul evenimentului și vor fi considerate anexe la acest regulament.

Calendar eveniment:
Check-in:
Joi 12.09.2024 intre orele 12.00 si 18.00
Vineri 13.09.2024 intre orele 08.00 si 12.00

Start joc – Vineri 13.09.2024 ora 14.00
Stop joc – Duminica 15.09.2024 ora 08.00

Accesul in locatie se face doar dupa check-in si in intervalul de functionare al check-in-ului.
Este interzis accesul in parcare si locatie in afara acestui interval orar!

Va recomandam sa va organizati calatoria astfel incat sa ajungeti in perioada de functionare a check-in-ului

1.3 In caz de accident
Personal medical calificat va asigura asistența medicală pe parcursul evenimentului, dar recomandăm și deținerea truselor de prim ajutor individuale.

Vă recomandăm să jucați prudent, având în vedere dificultatea terenului și riscurile jocului de noapte. Organizatorii asigură suport medical de urgență pe toata perioada evenimentului. Toate incidentele vor fi anunțate imediat la comandamente prin stațiile radio sau la nr. de telefon comunicate la check-in

1.4 Reguli de siguranță
Toți participanții/invitații la eveniment sunt obligați să poarte în permanență ochelarii de protecție și să aibă asupra lor vesta verde reflectorizanta pe timp de zi și o lumină roșie intermitentă pe timp de noapte. Se recomandă folosirea măștilor de protecție facială pe timpul nopții și / sau în zonele unde pot avea loc angajări pe distanțe scurte.

Este mai mult decât recomandată folosirea echipamentului de protecție suplimentar: mănuși, genunchiere, cotiere si alte echipamente de protecție.

Nu este obligatorie purtarea echipamentului de protecție în offzone, dar este recomandată.

Pe timp de zi: de regulă, deplasarea pe terenul de joc se va face în grup (minimum 2 persoane). Deplasările sau rămânerea pe poziții la nivel individual se vor anunța în prealabil către comandament.

Pe timp de noapte: sunt interzise deplasările sau rămânerea pe poziții, la nivel individual!

Fiind un eveniment cu joc de noapte și cunoscând zona ca fiind dificilă, vă recomandăm să jucați prudent.

1.5 Marcajele din teren
Pe terenul de joc se vor întâlni marcaje de banda galben-negru și roșu-alb, care delimitează zone inaccesibile (periculoase) sau zone off-game (catering, offzone, parcare etc.). Respectați regulile aplicabile acestor zone (4.2).

Restul marcajelor din teren sunt auto-explicative (panouri de avertizare, cu anunturi, cu simboluri general cunoscute etc.).

1.6 Reguli de comunicare
Folosiți un nivel acustic adecvat situației și respectând dreptul la joc al celor care nu sunt neapărat în pauză de joc.

Folosiți comunicarea radio în conformitate cu capacitățile de transmitere a informației – păstrați mesajele scurte, la obiect. Concentrați-vă și pregătiți-vă mesajul înainte de a deschide calea de emisie.

Este strict interzisă insultarea altor participanți la eveniment, indiferent de motiv. Folosiți bunul simț și nu vă certați sau provocați altercații verbale. Disputele se rezolvă cu ajutorul organizatorilor și în prezența acestora. Agresarea verbala sau fizica a unui alt jucător va conduce la excluderea din joc.

Refuzul de a respecta indicațiile organizatorilor / game master-ilor sau atitudinea nepotrivită față de aceștia se sancționează cu game ban sau permanent ban, în funcție de gravitatea faptelor.

1.7 Civili Non-Game
In cazul descoperirii unor civili neinvitați la eveniment trebuie oprit jocul în zona respectiva anunțând “STOP – CIVIL”, ceea ce produce instant încetarea temporară a jocului (armistițiu), și trebuie contactat un organizator. Pe durata armistițiului cauzat de prezența civililor jucătorii nu au voie să-și schimbe poziția în teren.

1.8 Promovare și reclamă
Afișarea oricăror materiale cu caracter de promovare și / sau reclamă se va face doar cu acordul prealabil al organizatorilor. Cererile în acest sens se fac strict prin email la adresa staff@overload.com.ro

1.9 Bagaje
Bagajele o sa fie transportate din parcare in baze cu vehicule puse la dispozitie de oraganizatori si doar cand acestea sunt pline.
Transportul se va realiza doar in intervalul de functionare al check-in-ului

2. REGULAMENT ȘI APLICAREA ACESTUIA
2.1 Aplicabilitate

Toți participanții la evenimentul OVERLOAD intră sub incidența acestui regulament. Nu există excepții.

2.2 Sancțiuni
Încălcări ale prevederilor acestui regulament se vor sancționa cu avertisment / time-out / game ban / permanent ban, în funcție de gravitatea faptelor și consecințele acestora.

În cazul deciziei de excludere a unui jucător (game ban), acesta va fi obligat să părăsească locul de desfășurare al evenimentului, fără rambursarea costului participării.

“Time-out” reprezintă excluderea de pe terenul de joc a jucătorului pe perioada de timp decisă de organizatori / game master.

Echipa (clubul, după caz) își asumă responsabilitatea integrală pentru membrii proprii, participanți la eveniment. În caz de aplicare a unor sancțiuni, acestea vor fi adresate atât individului/indivizilor cât și echipei din care fac parte. Jucătorii independenți preluați pe lista unei echipe (unui club, după caz), vor fi tratați din acest punct de vedere în mod analog. Echipa (clubul) își asumă întreaga responsabilitate pentru acest jucător independent ca și pentru membrii echipei (clubului).

Amplitudinea sancțiunilor pentru fiecare caz va fi decisă de către organizatori / game masteri și va fi comunicată în mod transparent jucătorilor sancționați, cât și celorlalți participanți la joc. De asemenea, organizatorii Overload își rezervă dreptul de a publica lista cu sancțiuni pe pagina web și forumul evenimentului.

2.3 Trustees
Pe parcursul evenimentului vor funcționa și trustees, lista acestora nu se publică însă vor deține carduri specifice de trustee al evenimentului. Trustees sunt îndreptățiți să ceară pentru identificare numărul unic de brățară al oricărui participant, să fotografieze pentru identificare orice participant, să acorde sancțiunea de avertisment pe care o comunică și organizatorilor, să informeze organizatorii despre orice situație cu potențial pentru game-ban, să arbitreze situații conflictuale din teren dacă este acceptat de către jucătorii în dispută.

Trustees nu au dreptul să-și impună autoritatea prin mijloace fizice, nu au dreptul să acorde sancțiuni din categoria time-out/game ban/permanent ban, nu au dreptul să interfereze cu derularea jocului decât pentru a arbitra eventuale conflicte.

Legitimația de trustee se predă la comandament când este solicitată, de ex. în caz de abuz.

3. LIMBA UTILIZATĂ IN JOC
Limbile de baza în joc sunt româna/engleza. Recomandăm insistent utilizarea limbii engleze pentru comunicații în cazul în care structura din care faceți parte este compusă și din membri care nu vorbesc limba română, cel puțin pentru transmisiuni radio.

4. TERENUL DE JOC
4.1 Teren si recuzită

Terenul de joc este situat într-o zona acoperită cu pădure de foioase și conifere, cu diferențe de nivel de dificultate medie.

Pe teren sunt prezente construcții dezafectate, canale și gropi neacoperite precum și zone cu cioburi sau resturi metalice ce pot cauza accidente. Recomandăm să vă deplasați cu atenție în teren și în special în zonele marcate de către echipa de organizatori.

În teren vor fi prezente elemente de recuzită care vor marca obiective importante sau elemente de interes special. Modificarea, distrugerea sau mutarea acestora fără acordul organizatorilor este interzisă.

4.2 Marcajul zonelor cu regim special
Banda cu dungi roșii si albe va marca zonele cu potențial ridicat de accidentare. Accesul jucătorilor in aceste zone este strict interzis.

Banda cu dungi galben-negre va marca zonele cu regim special in afara jocului (catering, offzone, zone neutre etc). În aceste zone NU se va trage și se va intra doar după ce încărcătoarele au fost scoase din replici și replicile asigurate.

4.3 Baze și baricade
Construirea de baricade din obiectele aflate pe teren este strict interzisa! Baricadele pot fi construite doar din materiale puse la dispozitie de organizatori. După eveniment terenul trebuie returnat la starea anterioara – in toate aspectele.

Este strict interzisă săparea în locuri nemarcate și tăierea vegetației existente.

4.4 Comandament / HQ
Comandamentele celor doua factiuni vor fi amplasate in afara zonei de campare și vor fi considerate in-game.

4.5 Zone de campare
Zonele de campare sunt considerate OFF GAME. In zonele de campare NU SE TRAGE!

Accesul cu masina in zonele de campare este STRICT INTERZIS!

Purtarea ochelarilor în zona de campare este obligatorie. Este interzis accesul în corturi fără acordul prealabil al proprietarului.

Camparea pe terenul de joc se va face doar cu acordul organizatorilor și în locurile special desemnate în acest scop.

Echipa organizatoare nu își asumă răspunderea pentru daunele de orice fel produse echipamentului de campare.

5. FACȚIUNI. DRESSCODE. ÎNSEMNE
5.1 Facțiuni

Vor fi 2 facțiuni in joc: Zephyria Eagles și Novaria Bears. În teatrul de operațiuni va exista și o populație civilă, interacțiunea LARP cu aceasta va fi posibilă atât în așezare, cât și în restul terenului, în funcție de evoluția jocului.

Cele două armate din joc vor avea ca obiectiv îndeplinirea misiunilor primite de la comandanții de facțiune. Misiunile nu sunt optionale. Ordinul primit de la comandant nu se poate refuza.

Populația civilă reprezintă forțe neutre cu regim special. Jucătorii din cadrul acestei facțiuni vor avea mai multe elemente de role play în cadrul jocului și vor fi desemnați de către organizatori.

5.2 Dresscode facțiuni
Departajarea facțiunilor se face cu banderole:

Zephyria Eagles – ZE – banderola ROSIE.

Novaria Bears – NB – banderola ALBASTRA.

Banderola trebuie sa aiba latimea de minim 5 cm si se poarta pe unul dintre brate la nivelul bicepsului.

Utilizarea facepaint-ului este permisa ambelor factiuni.

Nu există alte restricții de echipare pe culori/camo pattern sau de utilizare a echipamentului (plăci, veste tactice etc.).

Civilii vor fi îmbrăcați în haine specifice rolului adoptat.

5.3 Patchuri de merit
Participanții cu performante deosebite in joc vor primi gratuit patch-uri de merit. Aceste patchuri pot fi pastrate dupa event fără costuri adiționale.

5.4 Alte însemne obligatorii
Toți participanții la joc vor purta în mod obligatoriu, pe toata perioada desfășurării evenimentului (de la check-in până la check-out), un numărul unic de participant. Numarul de identificare trebuie arătat la cerere organizatorilor sau trustee.

Jucătorii surprinși pe terenul de joc fără numarul unic vizibil vor fi declarați “off-game” și trimiși în offzone. Reintrarea pe terenul de joc se va face doar cu dovada purtării numarului unic de identificare.

Lipsa numarului de identificare în situații de dispută se consideră circumstanță agravantă.

“Răniții” (persoanele care au fost lovite o dată și au fost vindecate) vor purta o banderolă albă pe brațul drept până la revenirea in bază/vizitarea unui respawn/până când sunt loviți o a doua oară. Banderola de “rănit” trebuie purtată la loc vizibil.

Medicii vor purta pe brațul stâng o banderolă alba cu însemnul specific: cruce roșie.

Banderolele de “rănit” respectiv Medic vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

Participanții off-game (“morții”/vizitatorii/fotografi/videografi/etc.) sunt obligați să poarte veste reflectorizante VERZI pe timpul zilei și veste VERZI + lumini roșii intermitente pe timpul nopții.

Organizatorii vor purta veste reflectorizante personalizate, inscripționate, precum și ecusoane de organizator.

6. VEHICULE IN-GAME
6.1 Participarea vehiculelor

Folosirea vehiculelor în joc se va face doar cu acordul prealabil al organizatorilor. Cererile în acest sens se vor face strict prin email la adresa staff@overload.com.ro și trebuie să conțină fotografii demonstrative ale vehiculului. Cererile trebuie trimise până la data limită anunțată de organizatori pe pagina și forumul evenimentului.

Fiind un eveniment de airsoft, asupra și din vehicule se poate trage. Costurile cu combustibilul precum și riscurile legate de utilizarea vehiculelor în joc revin în totalitate proprietarului.

ATENȚIE! Terenul de joc este situat în afara drumurilor publice, în consecință asigurările auto obligatorii și/sau suplimentare nu au aplicabilitate (nu pot fi acordate despăgubiri). Răspunderea civilă sau penală pentru propriile fapte poate fi antrenată în continuare.

6.2 Distrugerea vehiculelor
Vehiculele in-game pot fi distruse DOAR cu dispozitivele puse la dispoziție de către organizatori sau prin abandon (de ex. la eliminarea tuturor pasagerilor). Utilizarea dispozitivelor de distrugere se va face conform instrucțiunilor transmise de către organizatori la informarea dinaintea jocului.

Distrugerea mașinii înseamnă și moartea tuturor ocupanților, fără posibilitate de tratament medical – înapoi la respawn. Pentru simplitate, DOAR a ocupanților, nu si a celor lipiți de ea, dar afară.
.
Pentru fluidizarea jocului, masina distrusă trebuie sa se indrepte de îndată spre respawn, indiferent daca conducatorul auto mai este in viață sau nu.
O masina distrusa care se intoarce in respawn NU are voie sa incomodeze masinile/jucatorii aflate in joc. Aceasta se fereste, elibereaza drumul pentru ca mecanizatele aflate inca in joc sa poata circula.

O mecanizata operațională nu poate transporta morți
O mecanizata distrusă care se întoarce la respawn poate transporta doar morți (inclusiv șoferul)

Vehiculul scos din joc (distrus) va fi marcat cu cel puțin 2 veste reflectorizante, câte una pe fiecare oglinda retrovizoare (in absența oglinzilor, se vor fixa pe lateral in zona aferenta oglinzilor). Prezența vestelor pentru fiecare vehicul va fi verificată de către organizatori înainte de intrarea in joc. Pe timp de noapte este obligatorie folosirea luminilor de avarie pe vehiculele scoase din joc.

6.3 Mod de utilizare
Vehiculele pot fi utilizate în 2 moduri:

a. Humvee – cu geamurile laterale complet deschise – Geamurile vor fi deschise complet, nu doar cât să scoți țeava replicii. Este strict interzisă ridicarea geamurilor cât timp vehiculul funcționează în joc.
Jucătorul lovit scoate vesta și rămâne nemișcat (eventual se ascunde/apleacă/ghemuiește pentru a se proteja, nu ridică geamul).
Când șoferul este lovit cu bila de airsoft, mașina se oprește. Șoferul se comportă ca orice alt ocupant (vesta etc., ca mai înainte).
Șoferul poate fi tratat de medic sau poate fi înlocuit (dacă permite să-i conducă altcineva mașina).

b. APC – cu geamurile laterale complet închise – NU SE TRAGE DIN MAȘINĂ CĂTRE EXTERIOR, cu excepția operatorului mitralierei montate pe vehicul. Mașina e complet blindată, funcționează în regim de APC. Bilele de 6mm nu-i pot face nimic, indiferent câte sunt. Singurul vulnerabil la atac din exterior cu bile de 6mm este operatorul mitralierei montate pe vehicul și ocupanții zonei cu caroserie deschisă.

În orice situație, imediat după coborârea din vehicul, se închid portierele. Atât jucătorii care coboară cât și cei din mașină (cu excepția operatorului mitralierei montate pe vehicul) nu au voie să tragă spre exterior cât timp una sau mai multe portiere sunt deschise.

Sunt acceptate ca APC doar masini care au capacitatea de a transporta minim 6 persoane si sunt dotate cu dispozitiv electronic de distrugere.

Inscrierea APC este in Stand By pana la identificarea unui dispozitiv de distrugere de la distanta.

Modul de utilizare al vehiculului va fi ales la in momentul inscrierii și este valabil pe toată durata evenimentului. Modul de utilizare nu poate fi schimbat pe parcursul evenimentului.

6.4 Baricade
Orice vehicul poate fi oprit cu o baricadă, construită din materialele oferite de organizatori.

În acest caz ocupanții pot:
deschide uși, pentru a coborî din vehicul, devenind astfel vulnerabili, încercând înlăturarea cu mâna a baricadei,
rămân pe loc așteptând suport,
se retrag.
Este strict interzisă străpungerea blocajului prin lovirea sau strivirea baricadei cu vehicolul.

6.5 Alte mențiuni
Fiecare conducător auto este responsabil pentru conducerea autovehiculului. Este interzisă lovirea amplasamentelor artificiale, a corturilor șamd. Deplasarea trebuie sa fie făcută pe drumuri si poteci cu o viteză care să nu depășească 20 km/h.

ESTE STRICT INTERZISĂ PĂRĂSIREA DRUMULUI SAU A POTECII, INDIFERENT DE MOTIV. ÎN LATERALELE DRUMULUI POT FI ÎNTINȘI JUCĂTORI CARE POT FI ACCIDENTAȚI.

În unele zone terenul prezintă diferențe de nivel mari care pot cauza accidente. Fiți precauți!

Vehiculele organizatorilor vor fi semnalizate cu însemne reflectorizante și cu inscripția “ORGANIZATOR”. Vehicule astfel semnalizate nu sunt in-game.

7. REPLICI. REGULI DE ANGAJARE ȘI RESPAWN
7.1 Clase speciale de încadrare

Clasa CQB – VERDE
-Putere maxima – 1.10 Joule
-Greutate bila maxim acceptata – 0.30 grame
-MED (Minimum engangement distance) – 0 metri
-Orice tip de replica
-Mod de tragere: semi / burst / full auto
-Incarcatoare permise: 160 bile maxim / incarcator – MAXIM 7 INCARCATOARE

Clasa Asalt – ALBASTRU
-Putere maxima – 1.65 Joule
-Greutate bila maxim acceptata – 0.30 grame
-MED (Minimum engangement distance) – 7 metri
-Replici cu lungime minima a tevii externe de 20 cm
-Mod de tragere: semi / burst / full auto
-Incarcatoare permise: 160 bile maxim / incarcator – MAXIM 7 INCARCATOARE

Clasa DMR – GALBEN
-Putere maxima – 2.20 Joule
-Greutate bila maxim acceptata – 0.4 grame
-MED (Minimum engangement distance ) -15 metri
-Doar replici cu lungimea țevii externe de minim 45.7 cm (18 inch)
-Bipod obligatoriu
-Mod de tragere: semi-only / obligatoriu limitata fizic sau din mosfet
-Incarcatoare permise: 70 bile maxim / incarcator – MAXIM 7 INCARCATOARE
-Factor marire obligatoriu

Clasa Sniper – ROSU
-Putere maxima – 3.30 Joule
-Greutate bila maxim acceptata – 0.5 grame
-MED (Minimum engangement distance) – 25 metri
-Doar replici „bolt action”
-Mod de tragere:semi-only
-Incarcatoare permise: 35 bile maxim / incarcator – MAXIM 7 INCARCATOARE
-Factor marire obligatoriu

Clasa ” LMG” – ALBASTRU
-Putere maxima – 1.65 Joule
-Greutate bila maxim acceptata-0.30 grame
-Exemple – M1918BAR; M249; M249PARA; RPK-74; NEGEV; ULTIMAX100; etc.
-MED (Minimum engangement distance) – 7 metri
-Replici cu bipod obligatoriu
-Mod de tragere: full auto
-Incarcatoare permise: DRUM 5000 bile maxim – MAXIM 1 INCARCATOR – 

Clasa ” HMG” – GALBEN
-Putere maxima – 2.20 Joule
-Greutate bila maxim acceptata-0.30 grame
-Necesita aprobare de la Organizator
-Exemple – PKM; M60D; etc.
-MED (Minimum engangement distance) – 15 metri
-Replici cu bipod obligatoriu
-Mod de tragere: full auto
-Incarcatoare permise: DRUM 5000 bile maxim – MAXIM 1 INCARCATOR

Nota:
1. In clasa DMR se pot incadra doar replici ale armelor reale DMR. Arma lunga, lungime minima a tevii externe: 18 inches/45,7 cm, fara a include flashhider, amortizor sau prelungitor de teava. Procedura de masurare a lungimii replicii este urmatoarea: replica este masurata de la partea frontala a incarcatorului pana la terminarea tevii dintr-o bucata. Prin „teava dintr-o bucata” se intelege teava exterioara a replicii care NU poate fi sub nici o forma detasata pe terenul de joc.
Exceptie de la regula de 18’’ sunt replici care pot fi folosite cu lungimea lor de teava standard de la producator: HK G3A3/SG1, FN FAL, HK G28, HK 417, MOD25.
In aceasta clasa sunt acceptate doar replici cu calibru mare (ex 7.62). Replicile care folosesc calibru de5.56 nu sunt acceptate in clasa DMR. Exceptie face MK12 SPR MOD0 – varianta clasica.
Lista cu replicile DMR acceptate o sa fie publicata pe pagina evenimentului.
2. Replicile AK sau M4 cu teava lunga nu sunt considerate DMR.
3.”Side weapon” este considerat doar replica de pistol.Conditii:incarcator maxim 35 bile, mod de tragere-recomandat single fire.Putere maxima acceptata -1.1 Joule. Greutate bila maxim acceptata – 0.30 grame.
4. Pentru incadrarea intr-o clasa trebuiesc indeplinite ambele conditii: putere si greutate de bila maxim admisa. Exemplu:”O replica pentru a fi incadrata in clasa „DMR” trebuie sa aiba o putere de max. 2.2 Joule si sa foloseasca bile cu o greutate maxima de 0.4 gr.”
5. Rate of fire maxim admis este 25 bb/sec indiferent de clasa replicii.

Datorita caracterului milsim al evenimentului se pot folosi doar încărcătoare MID/LOW cap cu capacitatea maxim admisa pentru fiecare clasa si in numarul maxim acceptat. Încărcătoarele HI CAP nu sunt permise. Singura excepție o constituie încărcătoarele de mare capacitate a replicilor folosite ca arme de suport (SAW): box mag sau drum mag.

În joc sunt acceptate doar bile de aisoft din plastic sau biodegradabile cu diametrul de 6mm.

REÎNCĂRCAREA ÎN TEREN ESTE STRICT INTERZISA (cu excepția punctelor mobile sau a zonelor special amenajate)!

Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica orice replică în timpul jocului, la orice moment!

7.2 Replici HPA
Toate replicile HPA aduse la event TREBUIE  sa prezinte tournament lock (sistem de asigurare a regulatorului de presiunii final). Dupa chrono, tournament lock-urile vor fi sigilate pe toata perioada eventului. Replicile HPA care nu detin tournament lock NU sunt acceptate in teren.

Este strict interzisa indepartarea sigiliului sau orice alta interventie asupra:
– sistemului de reglare a presiunii / puterii (cu exceptia schimbarii buteliei)
– modului de tragere
– modalitatii de alimentare cu bile
– rate of fire
fara acordul prealabil al organizatorului si re-masurarea replicii la chrono.

Gazele admise pentru propulsie vor fi: aer comprimat (HPA), azot sau capsule CO2 12 gr. Nu sunt permise butelii de CO2 reincarcabile, butelii de oxigen sau alte improvizații. Buteliile trebuie sa fie intacte structural, sa nu prezinte fisuri, deformări, sau afectarea învelișului exterior sub orice forma. Buteliile nu trebuie sa prezinte filete uzate excesiv, intervenții sau reparații / modificări la nivelul recipientelor sau regulatoarelor, robinetelor, supapelor, etc. Sistemul HPA va fi insotit obligatoriu de regulator comercial produs de firme autorizate, cu elementele constitutive intacte si funcționale. Sunt excluse regulatoarele artizanale sau cele asupra cărora s-au efectuat intervenții de orice natura.

Depozitarea si incarcarea buteliilor pe durata evenimetului se va face doar in locul dedicat pus la dispozitie de organizatori. Este strict interzisa depozitarea sau incarcarea buteliilor in corturi, masini sau alte zone unde pot prezenta un pericol pentru participanti sau bunuri.

In vederea cronografierii, participantii care folosesc capsule de CO2 vor monta capsula intacta in replica de fata cu organizatorul.

Daca sistemul permite schimbarea configurarii prin mod wireless (mobile / web / desktop app), se va pune la dispoziția organizatorului interfața software de blocare.

7.3 Procedura de cronografiere
1.Iti setezi replica pe configuratia de joc (greutate bila,hop-up,etc)
2.Reglezi si/sau testezi replica in zona marcata cu banner „TESTING AREA”
3.Mergi la zona de chrono-marcata cu banner „CHRONO AREA”
4.Aparatele chrono sunt setate pe greutati de bile prestabilite. Cauti aparatul chrono care sa corespunda greutatii bilelor tale.
5.Tragi minim 10 bile prin aparatul chrono. Alegi valoarea replicii tale (poti alege valoarea minima,maxima sau o medie intre ele). Decizia si raspunderea iti apartin in totalitate.
6.Citesti „Declaratia pe propria raspundere” si-o completezi cu valorile obtinute la chrono si datele personale. Bifezi daca ai sau nu numar COD.
7.Cu declaratia semnata mergi la standul de check-in,marcat cu banner „CHECK-IN”
8.Te inregistrezi,depui „Declaratia pe propria raspundere” si primesti, bratara de mana si obiectele promotionale comandate.
9.Ai posibilitatea sa completezi „Declaratia pe propria raspundere” de acasa si-n acest caz mergi direct la standul de chrono pentru ati ridica stikerele, dupa care poti sa mergi la standul de check-in.
10.In orice moment al procesului poti cere asistenta reprezentantilor organizatorului prezenti in zona.

Masurarea puterii replicii in Joule se va face pe configuratia de joc (greutatea bilei cu care se joaca, hop-up-ul reglat). Se recomanda aducerea replicii la un nivel cat mai apropiat de conditiile de joc (incalzirea gumei de hop-up prin trageri repetate,setari speciale functie de temperatura,umiditate si presiune)
Rezultatul procesului de chronografiere este raspunderea totala a jucatorului.
Toate replicile (inclusiv pistoalele) vor fi supuse procesului de cronografiere.
Organizatorul pune la dispozitia participantilor un stand special unde se poate masura puterea replicilor. Jucatorul are obligatia de-a seta replica pe configuratia de joc si de a masura singur puterea acesteia. Poti cere asistenta unui reprezentant al organizatorilor

7.4 Knife Kill și somarea prin “Bang”
Pentru a putea aplica regula “Knife kill” jucătorul trebuie sa aibă asupra sa o replica de cuțit din cauciuc sau alt material ce nu poate cauza răni (burete/spumă poliuretanică, etc) și să îl țină în mână vizibil pe tot timpul acțiunii. Este strict interzisă folosirea de arme/cuțite reale la joc.

Knife-kill-ul trebuie anunțat verbal de către autor in momentul efectuării fiecărui kill în parte, spunând „knife kill”. Daca un jucător este atins cu replica de cuțit de către un „inamic” acest lucru rezultă într-un „knife kill”, se consideră „mort” și, după ce își pune vesta, merge direct la respawn. Victima nu are voie să anunțe verbal „Mort/Lovit”.

NU EXISTĂ BANG RULE. Fie angajezi în conformitate cu MED-ul, fie te retragi pentru a respecta MED-ul și angajezi abia atunci. Sau te apropii neobservat și… knife-kill.

7.5 Întâi țintești, apoi tragi
Nu este permis focul la nimereală (blind fire). Când tragi trebuie să ai contact vizual direct cu ținta angajată.

7.6 Distrugerea cu „explozibil”
Clădirile și vehiculele pot fi distruse cu replici de încărcături explozive speciale, furnizate de organizatori.

7.7 Protecții anti glonț
Echipamentul de protecție anti glonț (plăci/căști etc) nu are efect în joc.

7.8 Mine și teren minat
Sunt acceptate doar mine cu declanșare non-pirotehnică, ce aruncă bile de airsoft. Înainte de instalare minele trebuie confirmate de comandament.

Terenurile minate vor fi marcate cu indicatoare fixate la nivelul pieptului/ochilor, la intervale de 10-15m. Trecerea prin terenul minat conduce la KIA instant – se merge la respawn. Avem încredere în fair play-ul vostru.

7.9 Hit si respawn
Ești considerat lovit/hit daca ești lovit în orice parte a corpului sau a echipamentului purtat pe tine. Daca replica este lovită, aceasta este scoasă din joc si se poate folosi doar o replică secundară. Când ești lovit, strigi HIT/LOVIT, ridici mâinile, echipezi vesta reflectorizantă/cârpa mortului/luminile intermitente, te culci / așezi pe sol si aștepți medicul sau mergi la punctul de respawn, după caz. Cat timp este lovit (HIT) jucatorul nu comunică informații despre joc altor jucători.
Orice ranit poate fi ucis definitiv cu knife kill înainte sa fie vindecat de medic.

Dacă este lovită replica strigi “REPLICĂ! / RIFLE!” și schimbi cu sistemul de angajare secundar.

“Morții” vor degaja în cel mai scurt timp zona de conflict. Este strict interzisă rămânerea în aria de angajare. Pe toată durata deplasării către respawn se va face tot posibilul pentru a păstra o distanță de cel puțin 100m față de zonele de conflict.

“Morții/ranitii” nu comunică informații despre joc altor jucători. Pentru a ajunge la respawn trebuie folosit traseul cel mai scurt și pe cât posibil evitate zonele de conflict. Este obligatorie purtarea vestei reflectorizante și/sau a luminii roșii intermitente.

Este interzisă folosirea “morților” ca acoperire.

Respawnul se va face în bază sau la punctele mobile de respawn anunțate în timpul jocului. După respawn se vor respecta ordinele comandantului de grupă/pluton/companie/facțiune privind următoarele acțiuni.

Jucătorii vor ieși din respawn la fix și jumătate (12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30, șamd).

Zonele de respawn mobile pot fi blocate în cazul unui atac asupra acestora.

7.10 Ricoșeu
Ricoșeurile sunt considerate lovituri și rezultă în aplicarea acelorași reguli de la punctul anterior.

7.11 Medic
Regulile pentru medic sunt un plus adus simulării cât mai reale a conflictului. Cei care consideră următoarele reguli complicate pot merge direct la respawn în cazul în care sunt loviți/hit.

Cum funcționează regula medicului:

Jucătorul este lovit/hit.
Jucătorul anunță HIT / LOVIT, își pune vesta reflectorizantă / cârpa mortului/ lumina roșie intermitentă și se așează / culcă pe sol.
Jucătorul anunță MEDIC. Jucătorul poate anunța în mod repetat MEDIC.
Rănitul NU poate fi transportat/miscat de către un alt coleg spre o zona mai sigură.
Jucătorul rănit (cu vesta reflectorizantă) poate supraviețui 10 minute fără tratament medical (timp in care așteaptă medicul), după care merge în respawn dacă medicul nu a reușit să ajungă la el.

După sosirea medicului:

Când medicul ajunge, acesta va cere rănitului să aleagă un număr de la 1 la 30. Numarul respectiv este sters cu pixul din lista de catre medic si nu mai poate fi folosit. Acest număr corespunde unei răni (ușoară, gravă sau fatală) din tabelul pe care medicul îl deține. Tot în acel tabel se regăsește si soluția care se va aplica in cazul respectiv.
Medicul nu poate trata mai mulți răniți deodată.
Medicul alege prioritățile medicale.
Dacă numărul a mai fost spus, medicul va cere rănitului alegerea altui număr.
Pentru marcarea tratamentului medical, fiecare jucător va trebui sa dețină asupra lui bandajul alb. Dacă jucătorul nu are asupra sa un bandaj alb, poate primi unul de la medic. Dacă medicul a epuizat stocul propriu de bandaje, jucătorul e considerat “mort”. Bandajul se poartă la vedere, pe brațul drept, marcând tratarea unei prime răni (lovituri).
Un jucător poate fi tratat o singură dată; la al doilea caz lovit/hit, acesta este considerat MORT, merge direct in respawn.
Medicul nu se poate trata singur; acest lucru poate fi făcut doar de către alt medic.
Medicul trebuie să fie dotat cu instrument de scris, pentru a putea marca diagnosticele care au fost folosite.
Este strict interzisă prezentarea tabelului cu diagnostice rănitului.
Distribuire medici
Infanterie – 1 medic la 10 combatanți
Cartierul general – 1 medic

Medicul trebuie să poarte banderola cu simbolul crucii roșii pusă la dispoziție de către organizatori. Purtarea altor însemne fără banderola oficială nu califică jucătorul drept medic!

Medicul este nevoit să se prezinte la HQ la începutul jocului pentru a primi tabelul cu diagnostice. Când un tabel s-a epuizat, medicul revine la HQ pentru un nou tabel. Atenție: fiecare tabel e diferit.

Avem încredere în fair-play-ul vostru!

7.12 Angajarea in cladiri, obiective, HQ
In interiorul cladirilor, obiectivelor, HQ se pot utiliza doar replici cu putere de pana la 1.1 Joule (VERDE)

7.13 Jocul de noapte
Pe parcursul jocului de noapte se respecta toate reguluile din jocul de zi.
Este permisa folosirea dispozitivelor de vedere pe timp de noapte (night vision si termal).
Folosirea lanternei si tracerelor este optionala.

7.14 Misiuni, ordine, relatia cu HQ

Pentru a creste calitatea jocului este necesar un grad de implicare ridicat al fiecarui jucator. Jucatorii prezenti la OVERLOAD au obligatie sa respecte urmatoarele:

  • Sa respecte ordinele/misiunile primite din HQ
  • Nu au voie sa refuze misiunile primite de la comandant
  • Pe parcursul evenimentului sa fie activi minim 18 ore
  • Sa respecte programul de rotatie impus de HQ.
  • La intrarea in tura sa se prezinte in HQ la ora stabilita
  • Iesirea din joc se face doar cu acordul HQ chiar daca timpul alocat misiunii a fost depasit

 

8. COMUNICAȚII RADIO
Frecvențele și canelele de comunicație radio vor fi stabilite de comandament împreună cu liderii de unități la începutul jocului efectiv.

Este interzisă bruierea canalelor de comunicație inamice.
Este permisă ascultarea comunicațiilor facțiunii adverse.

Doar organizatorii și asistența medicală pot utiliza frecvența de urgență.

Pentru a facilita comunicarea fiecare jucator este obligat sa aiba instalat Telegram si sa se logheze in grupul pus la dispozitie de HQ. Toti jucatorii trebuie sa detina si sa fie logati in aplicatie Ares-Alpha pe tot parcursul jocului. Tinand cont ca Ares Alpha este un consumator mare, va recomandam sa aveti la voi power bankuri de capacitate mare pentru a va putea incarca telefoanele.

9. ALTE RESTRICȚII
Orice contact fizic beligerant cu excepția knife-kill este interzis. Încălcarea regulii conduce la excluderea de la joc. Costul participării nu se restituie.

Pe timpul desfășurării jocului este strict interzis consumul de alcool, stupefiante, substanțe cu efect halucinogen sau alte substanțe psihotrope.

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea la joc a persoanelor care la sosire se află sub influența vădită a substanțelor mai sus enumerate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din joc persoanele care se află sub influența substanțelor mai sus enumerate.

Este interzisă cu desăvârșire efectuarea de foc deschis, fumatul sau alte acțiuni care pot cauza incendii, in exteriorul locurilor special amenajate. Este strict interzisă folosirea grătarelor.

Locurile de fumat vor fi clar delimitate si semnalizate. În cazul în care cineva va dori sa folosească Primus sau alte încălzitoare cu flacără deschisă, acest lucru se va face doar în zona amenajată în acest sens.

Pe timpul desfășurării evenimentului este interzisă folosirea laserelor de către participanți, cu excepția organizatorilor.

Utilizarea materialelor pirotehnice se face exclusiv de către organizatori sau persoanele desemnate de aceștia.

Apelăm la responsabilitatea fiecăruia de a atrage atenția celui care încalcă aceste reguli, pentru a evita pe cât posibil agravarea unei situații potențial periculoase.

AVEM ÎNCREDERE ÎN DISCERNĂMÂNTUL TUTUROR PARTICIPANȚILOR ȘI ÎN DORINȚA COMUNĂ DE CREARE A UNUI EVENIMENT REUȘIT!