REGULAMENT OVERLOAD 2018

(adaptat cu sprijinul Border War Crew)

ATENTIE! REGULAMENTUL POATE SUFERI DETALIERI ȘI MODIFICĂRI MINORE ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ. VERSIUNEA FINALĂ VA FI ANUNȚATĂ PUBLIC ȘI INDIVIDUAL. ACEASTA VA FI OFERITĂ ȘI ÎN PLICUL JUCĂTORULUI LA CHECK-IN.

1. PARTICIPAREA LA EVENIMENT & REGULI DE SIGURANȚĂ

1.1 Accesibilitate eveniment

La evenimentul sportiv de airsoft OVERLOAD® sunt acceptați doar jucătorii MAJORI, care s-au înregistrat și au efectuat plata biletului până la data limită anunțată de organizatori.

Toți jucătorii participă la eveniment pe propria răspundere, angajată prin semnarea declarației de exonerare la check-in.

Organizatorii Overload își rezervă dreptul de a selecta participanții la eveniment.

1.2 Desfășurarea evenimentului

Evenimentul sportiv de airsoft OVERLOAD® se desfășoară pe parcursul a 3 zile și include două nopți de joc. Calendarul evenimentului și detaliile legate de organizare (catering, parcare, campare etc.) vor fi comunicate la o dată ulterioară de către staff-ul evenimentului și vor fi considerate anexe la acest regulament.

1.3 In caz de accident

Personal medical calificat va asigura asistența medicală pe parcursul evenimentului, dar recomandăm și deținerea truselor de prim ajutor individuale.

Vă recomandăm să jucați prudent, având în vedere dificultatea terenului și riscurile jocului de noapte. Organizatorii asigură suport medical de urgență pe toata perioada evenimentului. Toate incidentele vor fi anunțate imediat la comandamente prin stațiile radio sau la nr. de telefon:

Dacul +40 745 354 329
Skipper +40 751 252 006

1.4 Reguli de siguranță

Toți participanții/invitații la eveniment sunt obligați să poarte în permanență ochelarii de protecție și să aibă asupra lor “cârpa mortului” pe timp de zi și o lumină roșie intermitentă pe timp de noapte. Se recomandă folosirea măștilor de protecție facială pe timpul nopții și / sau în zonele unde pot avea loc angajări pe distanțe scurte.

Este mai mult decât recomandată folosirea echipamentului de protecție suplimentar: mănuși, genunchiere, cotiere si alte echipamente de protecție.

Nu este obligatorie purtarea echipamentului de protecție în offzone, dar este recomandată.

Pe timp de zi: de regulă, deplasarea pe terenul de joc se va face în grup (minimum 2 persoane). Deplasările sau rămânerea pe poziții la nivel individual se vor anunța în prealabil către comandament.

Pe timp de noapte: sunt interzise deplasările sau rămânerea pe poziții, la nivel individual!

Fiind un eveniment cu joc de noapte și cunoscând zona ca fiind dificilă, vă recomandăm să jucați prudent. Nu vă angajați în jocul de noapte decât dacă sunteți convinși că puteți face față.

1.5 Marcajele din teren

Pe terenul de joc se vor întâlni marcaje de banda galben-negru și roșu-alb, care delimitează zone inaccesibile (periculoase) sau zone off-game (catering, offzone, parcare etc.). Respectați regulile aplicabile acestor zone (4.2).

Restul marcajelor din teren sunt auto-explicative (panouri de avertizare, cu anunturi, cu simboluri general cunoscute etc.).

1.6 Reguli de comunicare

Folosiți un nivel acustic adecvat situației și respectând dreptul la joc al celor care nu sunt neapărat în pauză de joc.

Folosiți comunicarea radio în conformitate cu capacitățile de transmitere a informației – păstrați mesajele scurte, la obiect. Concentrați-vă și pregătiți-vă mesajul înainte de a deschide calea de emisie.

Este strict interzisă insultarea altor participanți la eveniment, indiferent de motiv. Folosiți bunul simț și nu vă certați sau provocați altercații verbale. Disputele se rezolvă cu ajutorul organizatorilor și în prezența acestora. Agresarea verbala sau fizica a unui alt jucător va conduce la excluderea din joc.

Refuzul de a respecta indicațiile organizatorilor / game master-ilor sau atitudinea nepotrivită față de aceștia se sancționează cu game ban sau permanent ban, în funcție de gravitatea faptelor.

1.7 Civili Non-Game

In cazul descoperirii unor civili neinvitați la eveniment trebuie oprit jocul în zona respectiva anunțând “STOP – CIVIL”, ceea ce produce instant încetarea temporară a jocului (armistițiu), și trebuie contactat un organizator. Pe durata armistițiului cauzat de prezența civililor jucătorii nu au voie să-și schimbe poziția în teren.

1.8 Promovare și reclamă

Afișarea oricăror materiale cu caracter de promovare și / sau reclamă se va face doar cu acordul prealabil al organizatorilor. Cererile în acest sens se fac strict prin email la adresa staff@overload.com.ro


 

2. REGULAMENT ȘI APLICAREA ACESTUIA

2.1 Aplicabilitate

Toți participanții la evenimentul OVERLOAD intră sub incidența acestui regulament. Nu există excepții.

2.2 Sancțiuni

Încălcări ale prevederilor acestui regulament se vor sancționa cu avertisment / time-out / game ban / permanent ban, în funcție de gravitatea faptelor și consecințele acestora.

În cazul deciziei de excludere a unui jucător (game ban), acesta va fi obligat să părăsească locul de desfășurare al evenimentului, fără rambursarea costului participării.

“Time-out” reprezintă excluderea de pe terenul de joc a jucătorului pe perioada de timp decisă de organizatori / game master.

Echipa (clubul, după caz) își asumă responsabilitatea integrală pentru membrii proprii, participanți la eveniment. În caz de aplicare a unor sancțiuni, acestea vor fi adresate atât individului/indivizilor cât și echipei din care fac parte. Jucătorii independenți preluați pe lista unei echipe (unui club, după caz), vor fi tratați din acest punct de vedere în mod analog. Echipa (clubul) își asumă întreaga responsabilitate pentru acest jucător independent ca și pentru membrii echipei (clubului).

Amplitudinea sancțiunilor pentru fiecare caz va fi decisă de către organizatori / game masteri și va fi comunicată în mod transparent jucătorilor sancționați, cât și celorlalți participanți la joc. De asemenea, organizatorii Overload își rezervă dreptul de a publica lista cu sancțiuni pe pagina web și forumul evenimentului.

2.3 Trustees

Pe parcursul evenimentului vor funcționa și trustees, lista acestora nu se publică însă vor deține carduri specifice de trustee al evenimentului. Trustees sunt îndreptățiți să ceară pentru identificare numărul unic de brățară al oricărui participant, să fotografieze pentru identificare orice participant, să acorde sancțiunea de avertisment pe care o comunică și organizatorilor, să informeze organizatorii despre orice situație cu potențial pentru game-ban, să arbitreze situații conflictuale din teren dacă este acceptat de către jucătorii în dispută.

Trustees nu au dreptul să-și impună autoritatea prin mijloace fizice, nu au dreptul să acorde sancțiuni din categoria time-out/game ban/permanent ban, nu au dreptul să interfereze cu derularea jocului decât pentru a arbitra eventuale conflicte.

Legitimația de trustee se predă la comandament când este solicitată, de ex. în caz de abuz.


 

3. LIMBA UTILIZATĂ IN JOC

Limbile de baza în joc sunt româna/engleza. Recomandăm insistent utilizarea limbii engleze pentru comunicații în cazul în care structura din care faceți parte este compusă și din membri care nu vorbesc limba română, cel puțin pentru transmisiuni radio.


 

4. TERENUL DE JOC

4.1 Teren si recuzită

Terenul de joc este situat într-o zona acoperită cu pădure de foioase și conifere, cu diferențe de nivel de dificultate medie.

Pe teren sunt prezente construcții dezafectate, canale și gropi neacoperite precum și zone cu cioburi sau resturi metalice ce pot cauza accidente. Recomandăm să vă deplasați cu atenție în teren și în special în zonele marcate de către echipa de organizatori.

În teren vor fi prezente elemente de recuzită care vor marca obiective importante sau elemente de interes special. Modificarea, distrugerea sau mutarea acestora fără acordul organizatorilor este interzisă.

4.2 Marcajul zonelor cu regim special

Banda cu dungi roșii si albe va marca zonele cu potențial ridicat de accidentare. Accesul jucătorilor in aceste zone este strict interzis.

Banda cu dungi galben-negre va marca zonele cu regim special in afara jocului (catering, offzone, zone neutre etc). În aceste zone nu se va trage și se va intra doar după ce încărcătoarele au fost scoase din replici și replicile asigurate.

4.3 Baze și baricade

Este permisă utilizarea de sfori și fir de pescuit pe post de sârmă ghimpată, amplasarea de corturi și plase de camuflaj proprii, saci de nisip si construirea de baricade din obiectele aflate pe teren – locurile în care e permis săpatul vor fi determinate de către organizatori. După eveniment terenul trebuie returnat la starea anterioara – in toate aspectele.

Este strict interzisă săparea în locuri nemarcate și tăierea vegetației existente.

4.4 Comandament / HQ 

Comandamentele celor doua factiuni vor fi amplasate in afara zonei de campare și vor fi considerate in-game.

4.5 Zone de campare

Zonele de campare sunt considerate OFF GAME. In zonele de campare NU SE TRAGE!

Purtarea ochelarilor în zona de campare este obligatorie. Este interzis accesul în corturi fără acordul prealabil al proprietarului.

Camparea pe terenul de joc se va face doar cu acordul organizatorilor și în locurile special desemnate în acest scop.

Echipa organizatoare nu își asumă răspunderea pentru daunele de orice fel produse echipamentului de campare.


 

5. FACȚIUNI. DRESSCODE. ÎNSEMNE

5.1 Facțiuni

Vor fi 2 facțiuni in joc: Forțele Armate Kazîre (KAF) și Armata Națională a Bristeniei (BNA). În teatrul de operațiuni va exista și o populație civilă, interacțiunea LARP cu aceasta va fi posibilă atât în așezare, cât și în restul terenului, în funcție de evoluția jocului.

Cele două armate din joc vor avea ca obiectiv îndeplinirea misiunilor primite de la comandanții de facțiune.

Populația civilă reprezintă forțe neutre cu regim special. Jucătorii din cadrul acestei facțiuni vor avea mai multe elemente de role play în cadrul jocului și vor fi desemnați de către organizatori.

5.2 Dresscode facțiuni

Departajarea facțiunilor se face în funcție de headwear:

BNA – OBLIGATORIU cască sau boonie hat.  Interzis orice alt tip de headwear.

KAF – INTERZIS cască, boonie hat și baseball cap negru. Orice alt tip de headwear inclusiv lipsa acestuia sunt permise.

Utilizarea facepaint-ului este permisa ambelor factiuni.

Nu există alte restricții de echipare pe culori/camo pattern sau de utilizare a echipamentului (plăci, veste tactice etc.).

Civilii vor fi îmbrăcați în haine specifice rolului adoptat.

5.3 Patchuri de merit

Participanții cu performante deosebite in joc vor primi gratuit patch-uri de merit. Aceste patchuri pot fi pastrate dupa event fără costuri adiționale.

5.4 Alte însemne obligatorii

Toți participanții la joc vor purta în mod obligatoriu, pe toata perioada desfășurării evenimentului (de la check-in până la check-out), o brățară de identificare cu numărul unic de participant. Brățara de identificare trebuie arătată la cerere organizatorilor sau trustee.

Jucătorii surprinși pe terenul de joc fără brățară vor fi declarați “off-game” și trimiși în offzone. Reintrarea pe terenul de joc se va face doar cu dovada purtării brățării de identificare.

Lipsa brățării de identificare în situații de dispută se consideră circumstanță agravantă.

“Răniții” (persoanele care au fost lovite o dată și au fost vindecate) vor purta o banderolă albă pe brațul drept până la revenirea in bază/vizitarea unui spital/până când sunt loviți o a doua oară. Banderola de “rănit” trebuie purtată la loc vizibil.

Medicii vor purta pe brațul stâng o banderolă alba cu însemnul specific: cruce roșie.

Banderolele de “rănit” respectiv Medic vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

Participanții off-game (“morții”/vizitatorii/fotografi/videografi/etc.) sunt obligați să poarte veste reflectorizante sau bucăți de material în culori distincte (“cârpa mortului”) pe timpul zilei și lumini roșii intermitente pe timpul nopții.

Organizatorii vor purta veste reflectorizante portocalii, inscripționate, precum și ecusoane de organizator.


6. VEHICULE IN-GAME

6.1 Participarea vehiculelor

Folosirea vehiculelor în joc se va face doar cu acordul prealabil al organizatorilor. Cererile în acest sens se vor face strict prin email la adresa staff@overload.com.ro și trebuie să conțină fotografii demonstrative ale vehiculului. Cererile trebuie trimise până la data limită anunțată de organizatori pe pagina și forumul evenimentului.

Fiind un eveniment de airsoft, asupra și din vehicule se poate trage. Costurile cu combustibilul precum și riscurile legate de utilizarea vehiculelor în joc revin în totalitate proprietarului.

ATENȚIE! Terenul de joc este situat în afara drumurilor publice, în consecință asigurările auto obligatorii și/sau suplimentare nu au aplicabilitate (nu pot fi acordate despăgubiri). Răspunderea civilă sau penală pentru propriile fapte poate fi antrenată în continuare.

6.2 Distrugerea vehiculelor

Vehiculele in-game pot fi distruse DOAR cu dispozitivele puse la dispoziție de către organizatori sau prin abandon (de ex. la eliminarea tuturor pasagerilor). Utilizarea dispozitivelor de distrugere se va face conform instrucțiunilor transmise de către organizatori la informarea dinaintea jocului.

Distrugerea mașinii înseamnă și moartea tuturor ocupanților, fără posibilitate de tratament medical – înapoi la respawn. Pentru simplitate, DOAR a ocupanților, nu si a celor lipiți de ea, dar afară.

Mașina distrusă poate fi folosită ca protecție pentru cei care sunt lângă ea, pana aceasta porneste spre respawn.

Vehiculul scos din joc (distrus) va fi marcat cu cel puțin 2 veste reflectorizante, câte una pe fiecare oglinda retrovizoare (in absența oglinzilor, se vor fixa pe lateral in zona aferenta oglinzilor). Prezența vestelor pentru fiecare vehicul va fi verificată de către organizatori înainte de intrarea in joc. Pe timp de noapte este obligatorie folosirea luminilor de avarie pe vehiculele scoase din joc.

6.3 Mod de utilizare

Vehiculele pot fi utilizate în 2 moduri:

a. Humvee – cu geamurile laterale complet deschise – Geamurile vor fi deschise complet, nu doar cât să scoți țeava replicii. Este strict interzisă ridicarea geamurilor cât timp vehiculul funcționează în joc.
Jucătorul lovit scoate vesta și rămâne nemișcat (eventual se ascunde/apleacă/ghemuiește pentru a se proteja, nu ridică geamul).
Când șoferul este lovit cu bila de airsoft, mașina se oprește. Șoferul se comportă ca orice alt ocupant (vesta etc., ca mai înainte).
Șoferul poate fi tratat de medic sau poate fi înlocuit (dacă permite să-i conducă altcineva mașina).

b. APC – cu geamurile laterale complet închise – NU SE TRAGE DIN MAȘINĂ CĂTRE EXTERIOR, cu excepția operatorului mitralierei montate pe vehicul. Mașina e complet blindată, funcționează în regim de APC. Bilele de 6mm nu-i pot face nimic, indiferent câte sunt. Singurul vulnerabil la atac din exterior cu bile de 6mm este operatorul mitralierei montate pe vehicul și ocupanții zonei cu caroserie deschisă.

În orice situație, imediat după coborârea din vehicul, se închid portierele. Atât jucătorii care coboară cât și cei din mașină (cu excepția operatorului mitralierei montate pe vehicul) nu au voie să tragă spre exterior cât timp una sau mai multe portiere sunt deschise.

Modul de utilizare al vehiculului va fi ales la check-in și este valabil pe toată durata evenimentului. Modul de utilizare nu poate fi schimbat pe parcursul evenimentului.

6.4 Baricade

Orice vehicul poate fi oprit cu o baricadă, construită din materialele oferite de organizatori sau din crengi căzute, găsite pe teren. Baricada trebuie să aibă aspectul unei construcții evident gândite ca blocaj, este insuficientă o creangă așezată de-a curmezișul drumului.

În acest caz ocupanții pot:

 • deschide uși, pentru a coborî din vehicul, devenind astfel vulnerabili, încercând înlăturarea cu mâna a baricadei,
 • rămân pe loc așteptând suport,
 • se retrag.

Este strict interzisă străpungerea blocajului prin lovirea sau strivirea baricadei cu vehicolul.

6.5 Alte mențiuni

Fiecare conducător auto este responsabil pentru conducerea autovehiculului. Este interzisă lovirea amplasamentelor artificiale, a corturilor șamd. Deplasarea trebuie sa fie făcută pe drumuri si poteci cu o viteză care să nu depășească 20 km/h.

ESTE STRICT INTERZISĂ PĂRĂSIREA DRUMULUI SAU A POTECII, INDIFERENT DE MOTIV. ÎN LATERALELE DRUMULUI POT FI ÎNTINȘI JUCĂTORI CARE POT FI ACCIDENTAȚI.

În unele zone terenul prezintă diferențe de nivel mari care pot cauza accidente. Fiți precauți!

Vehiculele organizatorilor vor fi semnalizate cu însemne reflectorizante și cu inscripția “ORGANIZATOR”. Vehicule astfel semnalizate nu sunt in-game.


 

7. REPLICI. REGULI DE ANGAJARE ȘI RESPAWN

7.1 Clase speciale de încadrare

Clasa SAW – replici ale mitralierelor de tip SAW
Se încadrează replici cu aspectul unei arme de suport, care au contraparte în platformele SAW utilizate în mod real: M60, M249, RPK, PKM, MG34, MG42, M134 Minigun, M1918 BAR, Stoner 96 LMG etc. Replicile au magazie de tip drum sau box. Nu se acceptă utilizarea încărcătoarelor normale.

Orice alt tip de replică dotată cu box/drum mag NU ESTE SAW.

7.2 Replici HPA

Toate replicile HPA aduse la event trebuie sa prezinte tournament lock (sistem de asigurare a regulatorului de presiunii final). Dupa chrono, tournament lock-urile vor fi sigilate pe toata perioada eventului.

Este strict interzisa indepartarea sigiliului sau orice alta interventie asupra:
– sistemului de reglare a presiunii / puterii (cu exceptia schimbarii buteliei)
– modului de tragere
– modalitatii de alimentare cu bile
– rate of fire
fara acordul prealabil al organizatorului si re-masurarea replicii la chrono.

Gazele admise pentru propulsie vor fi: aer comprimat (HPA), azot sau capsule CO2 12 gr. Nu sunt permise butelii de CO2 reincarcabile, butelii de oxigen sau alte improvizații. Buteliile trebuie sa fie intacte structural, sa nu prezinte fisuri, deformări, sau afectarea învelișului exterior sub orice forma. Buteliile nu trebuie sa prezinte filete uzate excesiv, intervenții sau reparații / modificări la nivelul recipientelor sau regulatoarelor, robinetelor, supapelor, etc. Sistemul HPA va fi insotit obligatoriu de regulator comercial produs de firme autorizate, cu elementele constitutive intacte si funcționale. Sunt excluse regulatoarele artizanale sau cele asupra cărora s-au efectuat intervenții de orice natura.

Depozitarea si incarcarea buteliilor pe durata evenimetului se va face doar in locul dedicat pus la dispozitie de organizatori. Este strict interzisa depozitarea sau incarcarea buteliilor in corturi, masini sau alte zone unde pot prezenta un pericol pentru participanti sau bunuri.

In vederea cronografierii, participantii care folosesc capsule de CO2 vor monta capsula intacta in replica de fata cu organizatorul.

Daca sistemul permite schimbarea configurarii prin mod wireless (mobile / web / desktop app), se va pune la dispoziția organizatorului interfața software de blocare.

7.3 Viteze de tragere și distanțe de angajare

Replicile vor fi marcate pe garda trăgaciului cu banda adezivă după cum urmează:

0-110m/s – VERDE – MED 1m – full-auto

111-130m/s – ALBASTRU – MED 10m – full-auto

131-150m/s – GALBEN – MED 15m – doar single fire

131-150m/s – GALBEN – MED 25m – doar replici încadrate la clasa SAW

151-170m/s – ROSU – MED 30m – doar single fire: manuale bolt action

Orice replica adusa la joc (inclusiv pistoalele) trebuie testate la cronograf inainte de check-in.

Organizatorii își rezervă dreptul de a testa ORICE replică la cronograf, în ORICE moment al jocului!

7.4 Încărcătoare. Muniție

Datorita caracterului milsim al evenimentului se pot folosi doar încărcătoare MID/LOW cap. Încărcătoarele HI cap nu sunt permise. Singura excepție o constituie încărcătoarele de mare capacitate a replicilor folosite ca arme de suport (SAW): box mag sau drum mag.

Nu se impune o limită a muniției avute asupra jucătorului în încărcătoare, DAR este COMPLET INTERZISĂ REÎNCĂRCAREA ÎN TEREN (cu excepția punctelor mobile sau a zonelor special amenajate)!

7.5 Knife Kill și somarea prin “Bang”

Pentru a putea aplica regula “Knife kill” jucătorul trebuie sa aibă asupra sa o replica de cuțit din cauciuc sau alt material ce nu poate cauza răni (burete/spumă poliuretanică, etc) și să îl țină în mână vizibil pe tot timpul acțiunii. Este strict interzisă folosirea de arme/cuțite reale la joc.

Knife-kill-ul trebuie anunțat verbal de către autor in momentul efectuării fiecărui kill în parte, spunând „knife kill”. Daca un jucător este atins cu replica de cuțit de către un „inamic” acest lucru rezultă într-un „knife kill”, se consideră „mort” și, după ce își pune vesta, merge direct la respawn. Victima nu are voie să anunțe verbal „Mort/Lovit”.

NU EXISTĂ BANG RULE. Fie angajezi în conformitate cu MED-ul, fie te retragi pentru a respecta MED-ul și angajezi abia atunci. Sau te apropii neobservat și… knife-kill.

7.6 Întâi țintești, apoi tragi

Nu este permis focul la nimereală (blind fire). Când tragi trebuie să ai contact vizual direct cu ținta angajată.

7.7 Distrugerea cu „explozibil”

Clădirile și vehiculele pot fi distruse cu replici de încărcături explozive speciale, furnizate de organizatori.

7.8 Protecții anti glonț

Echipamentul de protecție anti glonț (plăci/căști etc) nu are efect în joc.

7.9 Mine și teren minat

Sunt acceptate doar mine cu declanșare non-pirotehnică, ce aruncă bile de airsoft. Înainte de instalare minele trebuie confirmate de comandament.

Terenurile minate vor fi marcate cu indicatoare fixate la nivelul pieptului/ochilor, la intervale de 10-15m. Trecerea prin terenul minat conduce la KIA instant – se merge la respawn. Avem încredere în fair play-ul vostru.

7.10 Hit si respawn

Ești considerat lovit/hit daca ești lovit în orice parte a corpului sau a echipamentului purtat pe tine. Daca replica este lovită, aceasta este scoasă din joc si se poate folosi doar o replică secundară. Când ești lovit, strigi HIT/LOVIT, ridici mâinile, echipezi vesta reflectorizantă/cârpa mortului/luminile intermitente, te culci / așezi pe sol si aștepți medicul sau mergi la punctul de respawn, după caz.

Dacă este lovită replica strigi “REPLICĂ! / RIFLE!” și schimbi cu sistemul de angajare secundar.

După ce sunt loviți, “morții” vor degaja în cel mai scurt timp zona de conflict. Este strict interzisă rămânerea în aria de angajare. Pe toată durata deplasării către respawn se va face tot posibilul pentru a păstra o distanță de cel puțin 50m față de zonele de conflict.

“Morții” nu comunică informații despre joc altor jucători. Pentru a ajunge la respawn trebuie folosit traseul cel mai scurt și pe cât posibil evitate zonele de conflict. Este obligatorie purtarea vestei reflectorizante și/sau a luminii roșii intermitente.

Este interzisă folosirea “morților” ca acoperire.

Respawnul se va face în bază sau la punctele mobile de respawn anunțate în timpul jocului. După respawn se vor respecta ordinele comandantului de grupă/pluton/companie/facțiune privind următoarele acțiuni.

Jucătorii vor ieși din respawn la fix și jumătate (12.00 – 12.30 – 13.00 – 13.30, șamd).

Zonele de respawn mobile pot fi blocate în cazul unui atac asupra acestora.

7.11 Ricoșeu

Ricoșeurile sunt considerate lovituri și rezultă în aplicarea acelorași reguli de la punctul anterior.

7.12 Medic

Regulile pentru medic sunt un plus adus simulării cât mai reale a conflictului. Cei care consideră următoarele reguli complicate pot merge direct la respawn în cazul în care sunt loviți/hit.

Cum funcționează regula medicului:

 • Jucătorul este lovit/hit.
 • Jucătorul anunță HIT / LOVIT, își pune vesta reflectorizantă / cârpa mortului/ lumina roșie intermitentă și se așează / culcă pe sol.
 • Jucătorul anunță MEDIC. Jucătorul poate anunța în mod repetat MEDIC.
 • Rănitul poate fi transportat de către un alt coleg spre o zona mai sigură. Important este ca pe perioada transportului să existe contact fizic consistent între cei doi (cărat, sprijinit pe umerii celuilalt etc.). Nu se acceptă “ținutul de degețel” sau de coltul manșetei.
 • Nici unul dintre ei nu are voie să utilizeze replicile principale în timpul transportului (se pot folosi replicile de pistoale). Răniților aflați in deplasare le este interzis să alerge către zona sigură. Colegul/colegii care fac evacuarea pot alerga doar în cazul în care rănitul este transportat pe targă/în spate/cărat de mai mulți colegi – rănitul nu are contact cu solul.
 • Jucătorul rănit (cu vesta reflectorizantă) poate supraviețui 10 minute fără tratament medical (timp in care așteaptă medicul), după care merge în respawn dacă medicul nu a reușit să ajungă la el.

După sosirea medicului:

 • Când medicul ajunge, acesta va cere rănitului să aleagă un număr de la 1 la 30. Acest număr corespunde unei răni (ușoară, gravă sau fatală) din tabelul pe care medicul îl deține. Tot în acel tabel se regăsește si soluția care se va aplica in cazul respectiv.
 • Medicul nu poate trata mai mulți răniți deodată.
 • Medicul alege prioritățile medicale.
 • Dacă numărul a mai fost spus, medicul va cere rănitului alegerea altui număr.
 • Pentru marcarea tratamentului medical, fiecare jucător va trebui sa dețină asupra lui bandajul alb furnizat decătre organizator. Dacă jucătorul nu are asupra sa un bandaj alb, poate primi unul de la medic. Dacă medicul a epuizat stocul propriu de bandaje, jucătorul e considerat “mort”. Bandajul se poartă la vedere, pe brațul drept, marcând tratarea unei prime răni (lovituri).
 • Un jucător poate fi tratat o singură dată; la al doilea caz lovit/hit, acesta este considerat MORT, merge direct in respawn.
 • Medicul nu se poate trata singur; acest lucru poate fi făcut doar de către alt medic.
 • Medicul trebuie să fie dotat cu instrument de scris, pentru a putea marca diagnosticele care au fost folosite.
 • Este strict interzisă prezentarea tabelului cu diagnostice rănitului.

Distribuire medici
Infanterie – 1 medic la 10 combatanți
Cartierul general – 1 medic

Medicul trebuie să poarte banderola cu simbolul crucii roșii pusă la dispoziție de către organizatori. Purtarea altor însemne fără banderola oficială nu califică jucătorul drept medic!

Medicul este nevoit să se prezinte la HQ la începutul jocului pentru a primi tabelul cu diagnostice. Când un tabel s-a epuizat, medicul revine la HQ pentru un nou tabel. Atenție: fiecare tabel e diferit.

Avem încredere în fair-play-ul vostru!


 

8. COMUNICAȚII RADIO

Frecvențele și canelele de comunicație radio vor fi stabilite de comandament împreună cu liderii de unități la începutul jocului efectiv.

Este interzisă bruierea canalelor de comunicație inamice.
Este permisă ascultarea comunicațiilor facțiunii adverse.

Doar organizatorii și asistența medicală pot utiliza frecvența de urgență.


 

9. ALTE RESTRICȚII

Orice contact fizic beligerant cu excepția knife-kill este interzis. Încălcarea regulii conduce la excluderea de la joc. Costul participării nu se restituie.

Pe timpul desfășurării jocului este strict interzis consumul de alcool, stupefiante, substanțe cu efect halucinogen sau alte substanțe psihotrope.

Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea la joc a persoanelor care la sosire se află sub influența vădită a substanțelor mai sus enumerate.

Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din joc persoanele care se află sub influența substanțelor mai sus enumerate.

Este interzisă cu desăvârșire efectuarea de foc deschis, fumatul sau alte acțiuni care pot cauza incendii, in exteriorul locurilor special amenajate. Este strict interzisă folosirea grătarelor.

Locurile de fumat vor fi clar delimitate si semnalizate. În cazul în care cineva va dori sa folosească Primus sau alte încălzitoare cu flacără deschisă, acest lucru se va face doar în zona amenajată în acest sens.

Pe timpul desfășurării evenimentului este interzisă folosirea laserelor de către participanți, cu excepția organizatorilor.

Utilizarea materialelor pirotehnice se face exclusiv de către organizatori sau persoanele desemnate de aceștia.

Apelăm la responsabilitatea fiecăruia de a atrage atenția celui care încalcă aceste reguli, pentru a evita pe cât posibil agravarea unei situații potențial periculoase.

AVEM ÎNCREDERE ÎN DISCERNĂMÂNTUL TUTUROR PARTICIPANȚILOR ȘI ÎN DORINȚA COMUNĂ DE CREARE A UNUI EVENIMENT REUȘIT!