Overload 5

Operation Final Stand // 2015

Am reconfirmat creșterea constantă de cca. 40% de la o ediție la următoarea.

Cum calitatea nu crește din oficiu cu cantitatea, am dezvoltat logistica, am construit turnuri de apărare în trei puncte pe hartă, am generat 6 obiective fixe, am crescut timpul de joc cu încă 3 ore (43 ore) și ne-am concentrat pe pregătirea terenului. Natura își reintră în drepturi și vegetația devine tot mai deasă.

Am schimbat furnizorul de catering și feedback-ul a fost foarte bun.

Ultima ediție desfășurată în imaginarul Regat al Sylvaniei.

Inflația a crescut galopant, numărul contractorilor crește, cum e și firesc printre aventurieri. Pe lângă misiuni în slujba facțiunilor, ei atacă Forțele Monarhice Naționale ca represalii în urma unui atac neregulamentar asupra zonei neutre de frontieră.

Multe misiuni de noapte reușite, deși nu implică acțiune beligerantă decât în doze reduse.